Voor Directieleden

Skool brengt onderwijs naar de wereld van morgen

Skool Automatisering is van oorsprong een onderneming met een sterke technische basis, ontstaan in een tijdperk waarin leerkrachten, bestuurders en ICT-ers behoefte hadden aan een overzichtelijke en eenvoudig bruikbare omgeving waarin zij PC’s in hun processen konden gebruiken.

Het aanbod aan devices en besturingssystemen is in de afgelopen jaren sterk gegroeid, bijvoorbeeld in de vorm van tablets met touch-techniek. Deze hebben een geheel nieuwe markt gecreëerd. Met de opkomst van de platformen Apple, Google en Microsoft Office 365 in het primaire onderwijs zijn er diverse opties waaruit kan worden gekozen. De toenemende druk van de overheid om de digitale mogelijkheden in het primaire onderwijs te integreren maakt dat scholen voor keuzes komen te staan waarvan de consequenties niet altijd kunnen worden overzien. Skool is dan de aangewezen partner die niet alleen advies kan geven, maar tevens de complete oplevering kan verzorgen en een optimale service na aankoop biedt.

Het Skool-ondernemingsbeleid kent 5 speerpunten.

1. Partnership

De inzet van ICT in het primair onderwijsproces is geen op zichzelf staand doel, maar een middel om een ander doel te bereiken: het verantwoord, veilig, effectief en efficiënt realiseren van de visie van een school op Onderwijs. Skool helpt bij het formuleren van het antwoord op de vraag: “En welke ICT-omgeving helpt daarbij ?”. In ons partnership streven wij ernaar om in een vroeg stadium betrokken te worden in de denkprocessen van een school, zodat de uiteindelijke invulling van de ICT-omgeving tegemoetkomt aan de wensen.

2. Multiplatform

Skool heeft geen voorkeur voor een platform (Microsoft, Google, Apple). Wij vinden dat de keuze voor een platform moet worden gemaakt vanuit onderwijskundige afwegingen. Voor alle platformen hebben wij de status van educatiepartner, waardoor wij scholen kunnen voorzien van een degelijk aankoopadvies.

3. Feedback vanuit de markt

Een succesvolle onderneming wordt gekenmerkt door ‘de goede dingen goed te doen’. Of we de goede dingen doen toetsen we in onze externe omgeving, bij onze klanten. Hiervoor hebben wij een ‘werkveldcommissie’ in het leven geroepen. In deze commissie zijn 10 van onze klanten vertegenwoordigd. Met de werkveldcommissie wordt 2 keer per jaar gesproken over de richting waarin Skool zich wil gaan ontwikkelen. De inbreng van de werkveldcommissie helpt Skool om in de toekomst ‘de goede dingen’ te blijven doen.

4. Veiligheid en privacy

Veilig en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens heeft binnen Skool de hoogste prioriteit. Door het ondertekenen van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy hebben wij ons eraan verbonden om de afspraken uit het convenant toe te passen in onze producten en diensten. Bovendien laten wij een extern bureau periodiek een audit uitvoeren met betrekking tot de veiligheid van persoonsgegevens en dataopslag.

5. Blijven doen waar je goed in bent

De basis voor het toepassen van digitale middelen in de onderwijspraktijk wordt gevormd door de infrastructuur die het werken met de digitale middelen mogelijk maakt. Denk daarbij aan de binnenkomende internetverbinding, de bekabeling, de switches/routers/patchpunten en wireless accesspoints. Het aanleggen en beheren van de infrastructuur vraagt vakkennis en vormt de kernactiviteit van ons bedrijf.

Skool staat bekend om de kwaliteit van haar Service en Supportafdeling. Dit is iets waar scholen, ongeacht platform of gebruikte digitale middelen, altijd behoefte aan zullen hebben.

Wilt u in gesprek met de directie van Skool over een partnership met uw school?

Neem contact op!

contactformulier

Bel 040-_7507700