Onze Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten met zakelijke klanten zijn de volgende modules van de ICT ~ Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840:

  • Module Algemeen
  • Module 7 Detacheringsdiensten
  • Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagement
  • Module 11 Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
  • Module 13 Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur

De algemene voorwaarden kunt u bekijken of downloaden door hier te klikken.

Deze site en alle materiaal daarop is auteursrechtelijk beschermd eigendom van Skool BV. Niets mag overgenomen of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Privacyverklaring Skool B.V.

Het onderstaande privacy protocol is van toepassing op ieder gebruik van de producten en diensten van Skool B.V., daaraan gerelateerde software en/of apps en daaraan gerelateerde social media activiteiten van en/of overeenkomsten tussen de gebruiker (“u”) en Skool B.V. (“wij”) of een van haar dochterondernemingen (hierna “naam”). Dit privacy protocol heeft tot doel u te informeren op welke wijze door Skool B.V. persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.

 

Waarom verzamelt Skool B.V. (persoons)gegevens?

U kunt door ons worden gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam en e- mailadres. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt:

Voorts vullen wij bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens aan met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die wij ontvangen van derden. Dit gebeurt op anonieme basis. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften. Voor de uitvoering van deze doeleinden kunnen gegevens, waaronder persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

  • Om aan een wettelijke plicht te voldoen
  • Indien dit noodzakelijk is om de rechten van u of van ons te beschermen
  • Indien dit is toegestaan in het kader van uw relatie met ons
  • Om u te benaderen met nieuws over Skool B.V. producten en diensten.

Welke andere gegevens worden verzameld?

Cookies

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. Deze cookies worden door ons gebruikt om het gebruik van SkoolControl en de daaraan gerelateerde software en/of apps voor u gemakkelijker te maken.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Door de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van SkoolControl en de daaraan gerelateerde software en/of apps of andere sites die u bezoekt.

De producten en diensten van Skool B.V. en de daaraan gerelateerde software en/of apps maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies“ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om een website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website- activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

IP-adres

Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt, kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld. Het IP-adres geeft informatie over datum en tijd waarop u de producten en diensten van Skool B.V. en de daaraan gerelateerde software en/of apps gebruikt en het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks met onze producten en diensten en de daaraan gerelateerde software en/of apps bent verbonden.

Deze gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten en de daaraan gerelateerde software en/of apps te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, trends te analyseren, onze producten en diensten en de daaraan gerelateerde software en/of apps goed te kunnen beheren en om betere service te verlenen.

Hoe beschermt Skool B.V. (persoons)gegevens?

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, diefstal en enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Communicatie met onze producten en diensten en de daaraan gerelateerde software en/of apps worden beschermd door het gebruik van Secure Socket Layer (SSL).

Voor het beveiligen van websites en transacties op internet is het SSL protocol de standaard. Dit SSL protocol maakt gebruik van certificaten om de verstuurde data te beveiligen en de identiteit van de eigenaar van het certificaat te garanderen. Door het gebruik van een SSL Certificaat op een website kan een bezoeker er zeker van zijn dat zijn gegevens veilig via HTTPS worden verzonden en kan hij eenvoudig de eigenaar van de website controleren.

Verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Skool B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Skool B.V. is niet verantwoordelijk voor andere websites

Onze producten en diensten en de daaraan gerelateerde software en/of apps kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites en software die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Skool B.V. verbonden is aan deze andere sites en software of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site en software die u bezoekt.

Uw rechten

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken/ inzage in persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, alsmede het recht een verzoek tot wijziging in te dienen. Skool B.V. zal op dergelijke verzoeken binnen 4 weken schriftelijk reageren. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Skool B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring zonder vooraankondiging en eenzijdig aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Skool B.V., kunt u contact opnemen met:

Skool B.V.
Postbus 7923
5605 SH Eindhoven