Digitale Eindtoets

Vanaf dit schooljaar zijn er een aantal wijzigingen die betrekking hebben op de eindtoets in het primair onderwijs. Deze wijzigingen maken dat de Centrale eindtoets vanaf dit jaar door alle leerlingen dient te worden afgenomen. Het betreft hier een adaptieve eindtoets die rekening houdt met het niveau van de leerling.

Ondanks dat afname op papier nog altijd tot de mogelijkheden behoort, is de verwachting dat het merendeel van de scholen zal kiezen voor een digitale afname. Skool denkt graag mee in dit proces en daarom zal er in de aanloop naar de uiteindelijke afname een blog worden bijgehouden waarin u alle beschikbare informatie terug vindt. In eerste instantie heeft deze informatie enkel betrekking op de Centrale eindtoets die beschikbaar wordt gesteld door Stichting Cito en DUO. Uiteraard kunt u binnen de Skool omgeving ook gebruik maken van andere aanbieders zoals Route8 en IEP.

Digitaal of op papier?

De Eindtoets kent vooralsnog de mogelijkheid om deze digitaal of op papier af te nemen. Vanuit de Centrale eindtoets is er een Quick scan beschikbaar gesteld waarmee u kunt bepalen welke vorm op dit moment het beste aansluit bij u.

https://www.quickscancentraleeindtoetspo.nl/

Let op: Indien u kiest voor een afname van de eindtoets op papier, houdt u er dan rekening mee dat bij een eventuele herkansing deze alsnog verplicht digitaal afgenomen dient te worden. Daarmee is de informatie in deze blog mogelijk alsnog ook relevant voor uw school.

Planning

Ondanks dat de eindtoets pas volgend jaar april wordt afgenomen is het van belang dat u op tijd uw omgeving test. U kunt dan ook al vanaf 1 december de software installeren, hiermee kan vanaf 8 januari de voorbeeldtoets gemaakt kan worden. Deze voorbeeldtoets dient u verplicht te maken, dit om te toetsen of u goed bent voorbereid op het uiteindelijke afnemen van de toets.

Hieronder treft u een gedetailleerde planning aan, ook verwijzen wij u naar de ‘Centrale Eindtoets 2018 Infographig

relevante data digitale Centrale eindtoets

Helpdesk Centrale Eindtoets

Speciaal voor de Centrale Eindtoets is er door FACET een helpdesk ingericht waar u met al uw vragen terecht kunt. De helpdesk van de Centrale Eindtoets kan u onder meer ondersteunen in de voorbereiding, de vragen m.b.t. functionaliteiten, acute problemen tijdens de afname en overige zaken. Deze kunt u bereiken middels de volgende contactgegevens:

Telefoonnummer: +31(0)50 5997799
E-mailadres: info@centraleeindtoetspo.nl
Openingstijden: 8:00 – 17:00

Waarvoor kunt u terecht bij FACET:

 • Alle vragen m.b.t. Facet vanuit de ICT-dienstverleners.
 • Alle vragen over de stappen in de voorbereiding vanuit de diverse Facet-rollen binnen de school.
 • Algemene vragen m.b.t. functionaliteiten van Facet. Komen meestal vanuit de Facet-beheerder en Facet-planner, zoals;
  • Autorisatieproces;
  • Toekennen rollen;
  • Inplannen van de toets en importeren van leerlingen in Facet.
 • Acute problemen tijdens de afname.
 • Vragen over inhoud van de toets.
 • Vragen over aanmelden voor de proeftoets.

Waar kunt u voor terecht bij Skool

Indien u vragen heeft die betrekking hebben op de infrastructuur van uw school en de performance van onder meer het netwerk en de aanwezige hardware dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Skool. Houdt hierbij rekening met de eisen die de Centrale Eindtoets stelt aan uw omgeving en hardware, deze vindt u terug in onze blog onder het kopje ‘Voorbereidingen school.

Voorbereidingen school

Het digitaal afnemen van de Centrale eindtoets vereist een aantal voorbereidingen die door de school getroffen dienen te worden en ook getest worden middels de voorbeeldtoets en eventueel de proeftoets.

Vanuit Facet is er een downloadpagina beschikbaar gesteld waar u alle handleidingen terug vindt die betrekking hebben op deze voorbereiding. Daarnaast verwijzen wij u graag naar de website van de Centrale eindtoets, hier vindt u alle informatie terug die betrekking heeft op dit onderwerp

Centrale Eindtoets PO

Download pagina Facet

Systeemeisen

Om gebruik te kunnen maken van de beschikbaar gestelde software dient te worden voldaan aan enkele systeemeisen. Hieronder vindt u een aantal van de belangrijkste systeemeisen gericht op gebruik van een Windows werkstation, voor een compleet overzicht is hier te bekijken.

 • Verbinding van minimaal 1 Mbit/s per cliënt. Zorg ervoor dat u tijdens de afname niet onnodig de internetverbinding belast met zaken die niet gerelateerd zijn aan de Centrale eindtoets.
 • Schermgrootte van minimaal 10 inch / 1024×768. Touchscreen wordt niet ondersteund.
 • X86-64 bit processor.
 • Werkgeheugen van ten minste 4 Gb.
 • Werkstation dient te beschikken over muis, toetsenbord en koptelefoon.
 • Enkel WPA en WPA2 worden ondersteund.

Let op: Indien uw infrastructuur of hardware niet voldoet aan de systeemeisen geven wij u graag advies hoe dit op te lossen. Houdt u er daarbij rekening mee dat wanneer niet wordt voldaan aan de systeemeisen er vanuit Skool en Facet geen garanties kunnen worden gegeven op een vlekkeloos verloop van de digitale afname.

Installatie

Indien uw werkplekken voldoen aan de minimale systeemeisen is het mogelijk om de afnamesoftware van Facet hierop te installeren. Voor een uitgebreide handleiding kijk hier.

Skool adviseert om gebruik te maken van de USB boot functionaliteit in combinatie met een werkstation welke bedraad is verbonden met het netwerk. Voor een korte instructie, zie ons Youtube kanaal: Voorbereiden USB stick. Deze handleiding is ook als pdf hier te downloaden

 

Aandachtspunten

Om de digitale afname van de Centrale Eindtoets ook op uw locatie vlekkeloos te laten verlopen wijzen wij u graag nog even op het volgende:

Voorbereiding – Zorg dat u zich goed inleest in alle beschikbare informatie. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat u niet tegen verrassingen aanloopt in aanloop naar het afnemen van de Centrale eindtoets

Reserve devices – Voorkom dat u in een situatie terecht komt waarin voorbereidde devices nu net op het verkeerde moment niet meer werken. Zorg daarom voor een aantal reserve devices welke u kunt inzetten in geval van nood. Wanneer dit tijdens de afname gebeurt, neemt u dan contact op met de helpdesk van Facet om alles soepel te laten verlopen.

Herkansing – Zoals al eerder aangegeven in deze blog, de herkansingen van de Eindtoets worden in alle gevallen verplicht digitaal afgenomen. Indien u voor een afname op papier kiest betekent dit mogelijk dat u in relatief korte tijd alsnog de voorbereiding voor een digitale afname dient te doorlopen. Uiteraard staat de helpdesk van Facet en Skool ook dan voor u klaar.