Nieuws

Al het laatste nieuws omtrent ICT  bij jou op school, info over de modernste apparatuur voor het aanleggen van WiFi  tot de laatste snufjes op IT onderwijsgebied en alles omtrent GDPR. Wij zorgen dat je op hoogte bent van de laatste feiten.

UPDATE: Privacy risico’s Google Workspace for Education

(voorheen G-suite for Education)

Zoals eerder bericht houden we de ontwikkelingen omtrent de privacy risico’s van Google nauwlettend in de gaten. Wij zijn hierover continu met Google in gesprek en zijn tevens nog altijd in afwachting van de concrete actie die benodigd is om helderheid te verkrijgen in het vervolg wat er door Google aan zal moeten worden gegeven.

Recentelijk is er door de Autoriteit Persoonsgegevens een conclusie gedeeld die er in het kort op neer komt dat als de onduidelijkheden en risico’s met het gebruik van Google Workspace niet worden weggenomen uiteindelijk Google Workspace niet meer gebruikt mag worden. Naast wij zelf zijn ook grote partijen zoals SIVON, SURF en SLM Rijk hierover in gesprek met Google. Google heeft toegezegd de constateringen serieus te nemen en de verwachting uitgesproken dat de constateringen op korte termijn opgelost kunnen worden. We trekken deze toezegging niet in twijfel en gaan er vanuit dat Google op zeer korte termijn de tegenstrijdigheden in relatie met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daadwerkelijk oplost.

Privacy risico’s Google Workspace for Education

(voorheen G-suite for Education)

Vandaag, 3 maart 2021, hebben diverse media bericht over het feit dat Google volgens een onderzoek, DPIA, van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hogeschool van Amsterdam niet aan alle voorwaarden voldoet bij het verzamelen van metadata. Google heeft ons hierover op 1 maart ook geïnformeerd. Ook wij leveren diensten van Google en om die reden vinden wij het belangrijk om jullie te informeren over het onderzoek, de belangrijkste constateringen, ons advies en het vervolg.

We zien als leverancier vooralsnog geen reden om te adviseren direct te stoppen met het gebruik van de Google Workspace omgeving en alle daaraan gelieerde diensten van Google. Wel willen we wederom de aandacht vestigen op de essentie van privacy en databescherming. Middels nauw contact met Google volgen we de door Google te ondernemen acties intensief. We zullen bij ontwikkelingen de scholen hierover direct informeren. We vinden het hierbij van cruciaal belang om te vermelden dat er geen sprake is van een datalek maar dat het primair gaat over de manier waarop Google metadata verwerkt en het gebrek aan transparantie daarover.

Mochten er naar aanleiding van deze berichtgeving vragen zijn aarzel dan niet om contact op te nemen met de Sales Consultant.

Miloo portal update 2021

Eindelijk is het dit weekend zover! De grote Miloo portal update zal dit weekend plaatsvinden en Miloo zal daardoor maandag 8 maart wakker worden met nieuwe features en klanten meer opties geven. Dit is dus een grote stap richting de klant en ook voor ons intern brengt het gebruiksgemak met zich mee.

Vanaf maandag 8 maart kunnen klanten dus genieten van de features en kunnen jullie dus vragen verwachten. Ook kunnen we tevens aankondigen dat er binnen nu en twee maanden meer features worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het medewerkersportal. Zodra dit is worden jullie daar uiteraard van op de hoogte gebracht!

Benieuwd naar wat Skool voor jou kan betekenen?

Menu