Nieuws

Al het laatste nieuws omtrent ICT bij jou op school, info over de modernste apparatuur voor het aanleggen van WiFi tot de laatste snufjes op IT onderwijsgebied en alles omtrent GDPR. Wij zorgen dat je op hoogte bent van de laatste feiten.

3e Microsoft Status behaald

09-05-2022 | Wij hebben onze derde Microsoft Status behaald. Met ons Cloud Platform Silver Partner certificaat bouwen we verder aan…Lees meer.

IPON 2022

20-04-2022 | We kijken terug op een geslaagd IPON 2022. Het was fijn om bekende en nieuwe gezichten fysiek te mogen ontmoeten. Zo hebben we…Lees meer.

DPIA op Microsoft Teams, SharePoint & OneDrive

25-04-2022 | De Nederlandse overheid en SURF hebben, met medewerking van Privacy Company, een Data Protection Impact Assessment
(DPIA) uitgevoerd op Microsoft Teams, SharePoint en OneDrive… Lees meer.

Multi-factor Authenticatie (MFA)

30-03-2022 | De term heeft u ongetwijfeld voorbij zien komen maar wat is nou MFA? MFA is een authenticatie methode die twee of meer factoren gebruikt om de gebruiker te verifiëren. Voorbeelden hiervan zijn een SMS met een code erin, een hardware…Lees meer

Windows 11 update

17-02-2022 | Inmiddels zal het niemand ontgaan zijn, dat Microsoft driftig heeft gewerkt aan een upgrade van Windows 10 in de vorm van Windows 11. Daarnaast is er ook nog eens een (uitgeklede) versie van Windows 11 ontwikkeld speciaal voor het onderwijs: Windows 11SE. In dit white-paper beschrijven we de… Lees meer

Organisatorische wijzigingen binnen Skool

Het nieuwe Skool

15-12-2021 | Met het nieuwe jaar in zicht gaan een aantal (organisatorische) wijzigingen doorvoeren per 1 januari 2022. Natuurlijk een nieuw Skool imago hoort natuurlijk bij de nieuwe organisatie achter Skool. Een organisatie die zich nog meer dan voorheen richt op de digitale uitdagingen waar… Lees meer

Log4Shell kwetsbaarheid informatie

16-12-2021 | Er wordt momenteel veel gepubliceerd in de media over de Log4Shell kwetsbaarheid. Dit is een kwetsbaarheid in een Java component, die Skool, ISL noch Miloo zelf actief inzet in de ontwikkeling van software. We hebben geverifieerd of er wellicht ergens in ons applicatielandschap software is, die wèl gebruik maakt van…

Overeenstemming onderwijs en Google m.b.t.  maatregelen privacyrisico’s

SURF en SIVON hebben met Google een akkoord bereikt over maatregelen op de eerder geconstateerde privacyrisico’s bij Google Workspace for Education (voorheen G-suite for Education). Google zal hierover een in detail uitgewerkte documentatie van uit brengen.

Skool ondersteunt veilig gebruik Google Workspace for Education

Afgelopen maanden vonden er verschillende gesprekken tussen het onderwijs en Google plaats over de richtlijnen m.b.t. Google Workspace for Education (voorheen G- suite for Education). Dit naar aanleiding van de uitkomst uit het onderzoek dat in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) werd uitgevoerd waaruit blijkt dat er privacy risico’s kleven aan het gebruik van Google G Suite. Deze risico’s zitten in het verzamelen van zogenoemde metadata door Google. SURF en SIVON ondersteunden dit onderzoek en zijn namens het onderwijs in gesprek gegaan met Google om ervoor te zorgen dat Google deze privacy risico’s wegneemt. Google heeft inmiddels een uitgebreide set aan contractuele, organisatorische en technische maatregelen in een document opgesteld waarin de benodigde acties worden beschreven.

Benieuwd hoe wij ervoor zorgen dat je veilig gebruik kunt blijven maken van Google Workspace for Education?

UPDATE: Privacy risico’s Google Workspace for Education

(voorheen G-suite for Education)

Zoals eerder bericht houden we de ontwikkelingen omtrent de privacy risico’s van Google nauwlettend in de gaten. Wij zijn hierover continu met Google in gesprek en zijn tevens nog altijd in afwachting van de concrete actie die benodigd is om helderheid te verkrijgen in het vervolg wat er door Google aan zal moeten worden gegeven.

Recentelijk is er door de Autoriteit Persoonsgegevens een conclusie gedeeld die er in het kort op neer komt dat als de onduidelijkheden en risico’s met het gebruik van Google Workspace niet worden weggenomen uiteindelijk Google Workspace niet meer gebruikt mag worden. Naast wij zelf zijn ook grote partijen zoals SIVON, SURF en SLM Rijk hierover in gesprek met Google. Google heeft toegezegd de constateringen serieus te nemen en de verwachting uitgesproken dat de constateringen op korte termijn opgelost kunnen worden. We trekken deze toezegging niet in twijfel en gaan er vanuit dat Google op zeer korte termijn de tegenstrijdigheden in relatie met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daadwerkelijk oplost.

Google workspace for education

Juni 2021 | Google Workspace for Education is een reeks Google-tools en -services die speciaal zijn gemaakt voor scholen en instellingen voor thuisonderwijs. Ze zorgen dat mensen kunnen samenwerken, dat docenten goed kunnen lesgeven en dat leren veilig blijft. Google Workspace for Education biedt meerdere opties om te voldoen aan…

Privacy risico’s Google Workspace for Education

(voorheen G-suite for Education)

Vandaag, 3 maart 2021, hebben diverse media bericht over het feit dat Google volgens een onderzoek, DPIA, van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hogeschool van Amsterdam niet aan alle voorwaarden voldoet bij het verzamelen van metadata. Google heeft ons hierover op 1 maart ook geïnformeerd. Ook wij leveren diensten van Google en om die reden vinden wij het belangrijk om jullie te informeren over het onderzoek, de belangrijkste constateringen, ons advies en het vervolg.

We zien als leverancier vooralsnog geen reden om te adviseren direct te stoppen met het gebruik van de Google Workspace omgeving en alle daaraan gelieerde diensten van Google. Wel willen we wederom de aandacht vestigen op de essentie van privacy en databescherming. Middels nauw contact met Google volgen we de door Google te ondernemen acties intensief. We zullen bij ontwikkelingen de scholen hierover direct informeren. We vinden het hierbij van cruciaal belang om te vermelden dat er geen sprake is van een datalek maar dat het primair gaat over de manier waarop Google metadata verwerkt en het gebrek aan transparantie daarover.

Mochten er naar aanleiding van deze berichtgeving vragen zijn aarzel dan niet om contact op te nemen met de Sales Consultant.

Miloo portal update 2021

Eindelijk is het dit weekend zover! De grote Miloo portal update zal dit weekend plaatsvinden en Miloo zal daardoor maandag 8 maart wakker worden met nieuwe features en klanten meer opties geven. Dit is dus een grote stap richting de klant en ook voor ons intern brengt het gebruiksgemak met zich mee.

Vanaf maandag 8 maart kunnen klanten dus genieten van de features en kunnen jullie dus vragen verwachten. Ook kunnen we tevens aankondigen dat er binnen nu en twee maanden meer features worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het medewerkersportal. Zodra dit is worden jullie daar uiteraard van op de hoogte gebracht!

Benieuwd naar wat Skool voor jou kan betekenen?

Menu