1. Home
  2. Skool ondersteunt veilig gebruik Google Workspace for Education

Skool ondersteunt veilig gebruik Google Workspace for Education

Afgelopen maanden vonden er verschillende gesprekken tussen het onderwijs en Google plaats over de richtlijnen m.b.t. Google Workspace for Education (voorheen G- suite for Education). Dit naar aanleiding van de uitkomst uit het onderzoek dat in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) werd uitgevoerd waaruit blijkt dat er privacy risico’s kleven aan het gebruik van Google G Suite. Deze risico’s zitten in het verzamelen van zogenoemde metadata door Google. SURF en SIVON ondersteunden dit onderzoek en zijn namens het onderwijs in gesprek gegaan met Google om ervoor te zorgen dat Google deze privacy risico’s wegneemt.

Google nam de constateringen uiterst serieus en gaf aan op zeer korte termijn de tegenstrijdigheden in relatie met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op te lossen. Eerder meldden we al dat SURF en SIVON overeenstemming met Google hebben bereikt over het mitigeren van hoge privacy risico’s met betrekking tot het gebruik van Workspace for Education Plus (voorheen G Suite Education for Enterprise) en Workspace Education Fundamentals (de gratis variant, voorheen G Suite for Education) door onderwijsinstellingen in Nederland. Google, SURF en SIVON hebben zich daarbij tot doel gesteld om een uitgebreide set aan contractuele, organisatorische en technische maatregelen uiterlijk 21 juli uitgewerkt te hebben en daarna documentatie beschikbaar te stellen waarin de benodigde acties worden beschreven.

Het goede nieuws is dat de beloofde documentatie beschikbaar is gesteld en Google Workspace for Education gebruikt kan blijven worden mits de standaard instellingen worden aangepast.

Uit de gepubliceerde documentatie blijkt namelijk dat de standaard instellingen van Google Workspace for Education niet de hoogste bescherming van persoonsgegevens geven. Naast de nieuwe overeenkomst moeten ook een aantal instellingen gewijzigd worden in de Google Workspace Admin console om volledig aan de AVG te voldoen. Uiteraard zullen wij de technische instellingen aanpassen zodat er veilig gebruik kan worden blijven gemaakt van Google Workspace for Education.

De AVG schrijft voor dat elke onderwijsinstelling zelf een risicoafweging (DPIA) moet maken. Dit heeft niet alleen te maken met de formele verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, maar ook met de specifieke manier waarop Google Workspace for Education binnen de organisatie wordt ingezet en de maatregelen die daarbij zijn genomen. Wij ondersteunen onderwijsinstellingen graag om een onderwijs specifieke DPIA op te stellen. Met dit gespecificeerde onderzoek stellen wij vast welke (resterende) risico’s bij het gebruik van Google Workspace for Education op de eigen specifieke situatie van toepassing zijn, welke maatregelen nodig zijn om die risico’s weg te nemen en of er nog hoge resterende risico’s overblijven.

Wij zullen telefonisch contact opnemen met de ICT’ers waarvan wij de Google Workspace for Education omgeving beheren.

Meer informatie:

Kennisnet:https://www.kennisnet.nl/artikel/12178/google-workspace-for-education-blijven-gebruiken-voer-eerst-deze-handelingen-uit/

Benieuwd naar wat Skool voor jou kan betekenen?

Menu