Onze klanten

Optimus onderwijs

De wens van Optimus en zijn leerlingen is om meer in de Cloud te gaan werken; Met de het oog op aanstaande lancering van Miloo is er gekeken naar devices die later in dit totaalpakket naadloos zijn te integreren. De keuze is gevallen op de Dell 3180 Chromebook, en inmiddels hebben we dit project succesvol afgesloten.

Peter Jilesen— projectleider ICT Optimus— licht graag dit succesvolle project toe;

De afgelopen jaren constateren we dat de wens om meer aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van leerlingen steeds actueler wordt. De behoefte om gepersonaliseerd te leren hoor je dan ook steeds vaker op de scholen terug. Dit zien we ook terug in het ICT gebruik op de scholen. Content wordt steeds meer in de cloud aangeboden. Uitgeverijen bieden de content middels oa. basispoort en bv. Snappet online aan. De rol van ICT als middel om hier inhoud aan te geven veranderd en kan ook veranderen door de technische vooruitgang. Lokaal werken op een server middels een desktop veranderd snel naar het werken in de cloud met een mobiel device. Op onze scholen zien we dat er in het primaire proces een overstap gemaakt wordt van het Windows platform naar het Google platform, de G- suite omgeving. Daarbij zijn factoren als intuïtieve en makkelijke werkwijze waarbij beheer en onderhoud minimaal zijn belangrijk en wordt het gebruik door leerkrachten en leerlingen als erg prettig ervaren. Daarnaast de opmerking die ik op de scholen regelmatig opvang is: “Het werkt altijd!”

Succesvolle uitrol Chromebook

Met die wetenschap in het achterhoofd zijn de besturen op zoek gegaan naar goede devices die deze onderwijskundige ontwikkeling kunnen ondersteunen. Daar veel scholen in dezelfde ontwikkelingsfase zitten hebben we de krachten ook gebundeld en gezamenlijk gekeken naar de wensen van de scholen en die wensen voorgelegd aan een aantal van onze partners met de vraag een aanbod te formuleren voor de aanschaf van 600 chromebooks. Daarbij zijn we uitgekomen op de Dell 3180 chromebooks die we via onze partner Skool hebben aangekocht. Op dit moment is 75 % op de scholen uitgeleverd en gekoppeld aan de G-suite omgevingen van de scholen die we als @ LvC (red. Land van Cuijk) zelf hebben ingericht en beheren. Tot nu toe naar bijzondere tevredenheid kan ik constateren. De uitrol gaat in samenwerking met Skool en Stan Peters, met behulp van ICT studenten, die zorg dragen voor uitpakken, installatie, plaatsen in de G-suite omgeving van de school en inrichten van de opbergkasten zodat leerkrachten en leerlingen direct na levering aan de slag kunnen. Op een enkele stroomkabel die foutief in de doos meegeleverd zat en die snel omgeruild is, zijn er geen problemen waar we tegenaan gelopen zijn. Nu komt echter de grootste uitdaging: Hoe ga ik de chromebooks optimaal inzetten. Daar hopen we met een technische uitleg aan de ICT coördinator van de van de betreffende school en de inzet van onderwijskundige I-coaches en mediamentoren per school invulling aan te geven. Want zoals jullie allemaal weten: 20%  van je energie en tijd gaat zitten in aanschaf en technische realisatie, 80 % van je energie en tijd gaat zitten in onderwijskundige implementatie!

—Foto: Ronald Vaessen — accountmanager Skool— overhandigt de laatste Chromebook aan directeur Stijntje van Esch van basisschool de Weijerwereld