1. Home
  2. DPIA onderzoek Google

Onze reactie op uitkomsten DPIA onderzoek Google

Privacyrisico’s Google Workspace for Education (voorheen G-suite for Education)

Vandaag, 3 maart 2021, hebben diverse media bericht over het feit dat Google volgens een onderzoek, DPIA, van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hogeschool van Amsterdam niet aan alle voorwaarden voldoet bij het verzamelen van metadata. Google heeft ons hierover op 1 maart ook geïnformeerd. Ook wij leveren diensten van Google en om die reden vinden wij het belangrijk om jullie te informeren over het onderzoek, de belangrijkste constateringen, ons advies en het vervolg.

In het kort komt het er op neer dat uit het onderzoek is gebleken dat Google niet transparant genoeg is over de metadata die het verzamelt. Met deze data kan Google onder andere zien wat gebruikers doen op het gebied van klikgedrag, tijd dat gebruikers zijn ingelogd en welke zoekopdrachten worden gedaan. Hierdoor voldoet Google niet alle voorwaarden zoals deze door de Europese Commissie aan privacy en databescherming zijn gesteld.

Op dit moment is Google met de rijksoverheid en de Europese Commissie in gesprek om de databescherming op orde te brengen. Lees hier de blogpost van Google die ingaat op dit onderwerp.

We zien als leverancier vooralsnog geen reden om te adviseren direct te stoppen met het gebruik van de Google Workspace omgeving en alle daaraan gelieerde diensten van Google. Wel willen we wederom de aandacht vestigen op de essentie van privacy en databescherming. Middels nauw contact met Google volgen we de door Google te ondernemen acties intensief. We zullen bij ontwikkelingen de scholen hierover direct informeren. We vinden het hierbij van cruciaal belang om te vermelden dat er geen sprake is van een datalek maar dat het primair gaat over de manier waarop Google metadata verwerkt en het gebrek aan transparantie daarover.

In 2019 zijn er door de Privacy Company ook op producten van Microsoft DPIA’s uitgevoerd. De uitkomsten daarvan hebben er toe geresulteerd dat met Microsoft aanvullende afspraken zijn gemaakt en dat kon worden geconcludeerd dat er geen sprake was van hoge risico’s. Aanvullend heeft Kennisnet een document gepubliceerd waarin een aantal door de gebruiker te nemen maatregelen zijn geformuleerd.

Mochten er naar aanleiding van deze berichtgeving vragen zijn aarzel dan niet om contact op te nemen met de Sales Consultant.

Benieuwd naar wat Skool voor jou kan betekenen?

Menu