Blog

Regel nu zelf de nieuwe verwerkersovereenkomst met Skool

 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet AVG (in het Engels GDPR) in de hele Europese Unie. Deze nieuwe wet moet consumenten en werknemers meer zeggenschap geven over hun persoonsgegevens en wat bedrijven hiermee doen.

De AVG ziet scholen als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Dat maakt bestuurders van scholen verwerkingsverantwoordelijk voor persoonsgegevens van leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers. Het is aan het schoolbestuur om te zorgen voor zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van leerlingen en heldere communicatie met ouders. Goede afspraken met aanbieders van digitale producten en diensten horen  daarbij.

Privacywet

Skool heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Skool is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Skool altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Wilt u als schoolbestuur een Verwerkersovereenkomst met Skool?
Klik dan hier om een verwerkersovereenkomst 'op maat' aan te vragen, geldig voor alle scholen die vallen onder het gezag van uw bestuur.

Communicatievoorkeuren

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook impact op de wijze waarop wij met onze klanten communiceren middels nieuwsbrieven en andere communicatie. Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.  Jouw privacy is belangrijk voor ons. We informeren je daarom graag over onze privacy statement. Die kun je hier inzien. We hebben deze verklaring aangepast vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG).

Dit privacy statement informeert je onder andere over:

  • De gegevens die wij van jou verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.
  • De maatregelen die wij hebben genomen om jouw persoonlijke informatie te beveiligen.
  • Welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Regel het via onderstaande knop