Stappenplan primair onderwijs #lesopafstand

 

Les op afstand is een oplossing om onderwijs te verzorgen nu veel leerlingen niet meer naar school kunnen. Het gaat in veel gevallen om een mix van digitaal werken, werken met de methode of ander materiaal en andere (fysieke of creatieve) werkvormen. Dit stappenplan is bedoeld voor bestuurders en schoolleiders die les op afstand in willen zetten.

Stappenplan

Met dit stappenplan van Kennisnet en onze extra servicepagina ‘Ondersteuning tijdens coronavirus’ bieden we ondersteuning bij het zo goed mogelijk inzetten van les op afstand. We zullen deze informatie dan ook blijven aanvullen.

Stap 1: inventariseer of de randvoorwaarden op orde zijn

Leren op afstand is een mix van leren met digitale en andere middelen. In deze stap zie je in hoeverre het in jouw situatie mogelijk is om digitaal werken goed in te zetten. Zijn alle randvoorwaarden om digitaal te werken op orde? Wat is er beschikbaar om op afstand te werken en waar moet de prioriteit liggen? Ook in deze situatie is het goed om uit te gaan van Vier-in-balans, met een pragmatische blik.

Stap 2: plan het onderwijs

In deze stap bepaal je wat leerlingen de komende tijd gaan leren en wat daarbij belangrijke aandachtspunten zijn. Voordat de lessen worden ingericht moeten de prioriteiten bepaald worden. Wat moet nu in ieder geval gebeuren?

 • Kies met welke lesinhoud je aan de slag gaat. Niet alles wat op de planning stond kan gedaan worden. Denk na over wat leerlingen echt moeten doen en wat ook nog behapbaar is nu het onderwijs op afstand gegeven wordt
 • Onderzoek in hoeverre het mogelijk is om ouders te betrekken bij het onderwijs om leerlingen aan de slag te zetten of even verder te helpen. Zeker voor de jongere leerlingen is dit relevant. Houd er wel rekening mee dat door verschillende omstandigheden niet elke ouder even goed in staat zal zijn om te helpen. Maak duidelijk wat je vraagt van ouders; zij zijn geen leraren en kunnen die rol niet volledig overnemen.
 • Niet elke leerling kan thuis dezelfde ondersteuning krijgen. Denk na hoe je bepaalde groepen (zoals leerlingen met achterstand) extra ondersteuning kunt bieden. Zorg bijvoorbeeld dat leraren de tijd nemen om wat vaker contact te hebben met sommige leerlingen bijvoorbeeld door extra te bellen met ouders en kind.  Ook is het mogelijk om instructiefilmpjes voor de ouders te maken met extra uitleg en tips hoe zij aan de slag kunnen met hun kinderen.
 • Helaas is les op afstand niet voor elke groep leerlingen even geschikt. Sommige leerlingen, zoals hele jonge kinderen of leerlingen uit het speciaal onderwijs hebben meer directe begeleiding en ondersteuning nodig. Bespreek dan wat er nodig is om deze leerlingen toch goed te ondersteunen, bijvoorbeeld door meer telefonisch contact.
 • Bekijk waar het mogelijk is om leerlingen zelfstandig aan de slag te laten gaan, bijvoorbeeld met een leesboek, werkboekjes, werkstuk of met adaptieve leermiddelen. Laat leerlingen regelmatig een terugkoppeling geven om de verbinding te houden.
 • Zorg dat leerlingen niet de hele dag achter de computer zitten. Laat ze ook op papier of met hun handen werken. Hun werk kunnen ze eventueel daarna fotograferen en delen met de leraren. Uiteraard is het ook belangrijk dat er tijd is om te bewegen.
 • Ondersteun de leraren zo goed mogelijk, bijvoorbeeld met behulp van ict-coördinatoren. Zorg er ook voor dat de leraren ergens vragen kunnen stellen. Er zijn ook veel partijen (onderwijsbegeleidingsdiensten en zelfstandige onderwijsadviseurs) die jullie kunnen ondersteunen, maak vooral gebruik van bestaande relaties.

Stap 3: richt ict-voorzieningen in om samen te werken en te leren 

Verschillende ict-middelen kunnen helpen om ook als de meeste leerlingen thuis moeten blijven toch samenwerking en samen leren mogelijk te maken. Maak vooral gebruik van de ict-voorzieningen die je al in huis hebt en de leermiddelen die je al gebruikt.

 • Ga bij het inrichten van digitale ontmoetingsplekken uit van de huidige infrastructuur.
  • samenwerkingsomgeving: veel scholen hebben een contract met Microsoft of Google. Skool is van zowel Microsoft als Google partner en helpt  graag het leren en lesgeven op afstand te faciliteren.
  • leeromgeving: ook de leeromgeving biedt mogelijkheden voor communicatie, documenten delen en samenwerking. Daarnaast hebben veel scholen al digitale ontmoetingsplekken met ouders, bijvoorbeeld een schoolapp of website. Ook hier kun je gebruik van maken.
 • Leraren kunnen verschillende digitale leermiddelen gebruiken om op afstand les te geven. Als zij dit nog niet gewend zijn is het belangrijk hen hierbij te ondersteunen. Skool helpt daar graag bij! Op https://www.skool.nl/ondersteuning-tijdens-coronavirus/ staat daarom aanvullende ondersteuning en de website zal ook steeds aangevuld worden met handige tips, tutorials, webinars en beantwoorden van veelgestelde vragen.

Stap 4: volg de ontwikkelingen, landelijk en op school, en stel bij waar nodig

In de komende weken wordt veel gevraagd van leraren, leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals. Het is van belang om de ontwikkelingen op uw school en landelijke ontwikkelingen te volgen en in te spelen op vragen.

 • Houd in de gaten hoe het met iedereen gaat. Lukt het leraren om onderwijs op afstand vorm te geven? Bereiken jullie alle leerlingen voldoende? Spreek regelmatige overlegmomenten af met je team om in de gaten te houden hoe het lesgeven verloopt. Let ook op stressklachten bij leraren en leerlingen. Leggen leraren de lat niet te hoog? Hoe gaan leerlingen die snel last hebben van stress en prestatiedruk met de situatie om?
 • Wat zijn de landelijke ontwikkelingen? Is het nodig om het beleid aan te passen op basis van nieuw genomen maatregelen?
 • Houd er rekening mee dat leerlingen, leraren, stafmedewerkers en ouders ziek kunnen worden en pas het beleid hierop aan.
 • Houd de website van Skool goed in de gaten. Daar zullen nieuwe vormen van ondersteuning op komen.
 • Het is nu nog niet duidelijk hoe lang de scholen dicht blijven. Als dit een langere periode wordt is het goed om te onderzoeken hoe het leren op afstand kan worden verbeterd. Skool is als IT-expert een alleskenner op het gebied van leren en lesgeven op afstand en onze servicedesk staat je dan ook graag te woord bij vragen. De servicedesk is ook in deze periode volledig beschikbaar tussen kantooruren op 040 750 77 77

Dit stappenplan en artikel is een samenwerking van Kennisnet en Skool.

 

Menu