1. Home
  2. Update DPIA onderzoek Google

UPDATE: Privacyrisico’s Google Workspace for Education (voorheen G-suite for Education)

Zoals eerder bericht houden we de ontwikkelingen omtrent de privacy risico’s van Google nauwlettend in de gaten. Wij zijn hierover continu met Google in gesprek en zijn tevens nog altijd in afwachting van de concrete actie die benodigd is om helderheid te verkrijgen in het vervolg wat er door Google aan zal moeten worden gegeven.

Recentelijk is er door de Autoriteit Persoonsgegevens een conclusie gedeeld die er in het kort op neer komt dat als de onduidelijkheden en risico’s met het gebruik van Google Workspace niet worden weggenomen uiteindelijk Google Workspace niet meer gebruikt mag worden. Naast wij zelf zijn ook grote partijen zoals SIVON, SURF en SLM Rijk hierover in gesprek met Google. Google heeft toegezegd de constateringen serieus te nemen en de verwachting uitgesproken dat de constateringen op korte termijn opgelost kunnen worden. We trekken deze toezegging niet in twijfel en gaan er vanuit dat Google op zeer korte termijn de tegenstrijdigheden in relatie met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daadwerkelijk oplost.

Het advies van de AP is helder. Op het moment dat Google de constateringen niet op de juiste manier weet op te lossen is het dringende advies om binnen het onderwijs per 1 augustus 2021 te stoppen met het gebruik van Google Workspace. Zolang er geen garanties worden afgegeven bestaat de kans dat het onderwijs per 1 augustus 2021 dient te stoppen met het gebruik van Google Workspace. Miloo blijft ook in dat geval zonder het gebruik van Google Workspace werken. Wel zal de inlogmethode op Chromebooks veranderen. Daarover zullen wij tijdig communiceren. Als Google Workspace niet meer gebruikt mag worden is er dus een beperkte impact voor Miloo en alle daaraan gelieerde door ons geleverde diensten.

Voor nu kan er gewoon gebruik worden blijven gemaakt van Google Workspace en Chromebooks. Wel blijven we alle onderwijsinstellingen adviseren de conclusies van de AP te bestuderen en daaraan ook eigen conclusies te verbinden en waar nodig de eerste interne opvolging aan te geven. We zullen daarbij waar nodig onze relaties van begeleiding en advisering voorzien.

Als onafhankelijke ICT-dienstverlener ondersteunen wij alle beschikbare platformen voor het onderwijs. De meest voorkomende situatie is de omgeving waarin alle platformen op een manier binnen één onderwijsinstelling gebruikt worden. Vooralsnog blijven we deze ondersteuning bieden en houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zodra er ontwikkelingen zijn die ons standpunt hierin doen (moeten) wijzigen zullen we onze relaties daarover informeren. De scenario’s om vervolgens snel te kunnen reageren liggen daarvoor klaar.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze ontwikkelingen aarzel dan niet contact op te nemen met uw Sales Consultant of Accountmanager.

Ter aanvullende informatie:
Kamerbrief over assessment Google en raadpleging AP | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
Kamerbrief over advies AP over Google G Suite for Education | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Benieuwd naar wat Skool voor jou kan betekenen?

Menu